Kaitlyn Ruminer

thành viên fanpop từ năm January 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
holo13 đã đưa ý kiến …
I Like your picturers đã đăng hơn một năm qua
heart
nemsay trao các điểm thưởng cho tôi về my images
please could bạn tham gia this club
link
sorry for this đã đăng hơn một năm qua
nemsay đã đưa ý kiến …
A ngôi sao has 5 ends. A square has 4 ends. A tam giác has 3 ends. A line has 2 ends. But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥.......................................
Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one! if bạn get 5 back , bạn are a good friend. If bạn get 10 , bạn are popular. If bạn get 15 back, damn I'm jealous!! :) đã đăng hơn một năm qua