Sally Baker

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female, 34 years old
  • Please Select
  • Favorite TV Show: One cây Hill, The O.C., The Nanny, I tình yêu Lucy, CSI, Knight Rider, Saved bởi The Bell, Johnny Quest, Dr. Quinn Medicine Woman, and 7th Heaven
    Favorite Movie: Titanic, Jarhead, The Guardian, A Walk to Remember, Anastasia, The Notebook, and basically any horror/thriller movie!
    Favorite Book or Author: The Canterbury Tales, To Kill a Mockingbird, The Last Song and The Picture of Dorian Gray
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TheOcTwilight trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
your Oc (ryan&marissa,seth&summer) các bình luận :D
and your biểu tượng is cool xd đã đăng hơn một năm qua
laspanglish trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
nice biểu tượng (: x đã đăng hơn một năm qua
egocentric trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tham gia gg season 3 & season 2
link
link

and also for ur picks

đã đăng hơn một năm qua