thành viên fanpop từ năm September 2007

  • 33 years old
  • Ontario
  • Favorite TV Show: Freaks & Geeks
    Favorite Movie: A Hard Day's Night, Rushmore, The Graduate, Hair
    Favorite Musician: The Beatles, The Clash, The Shins, The Libertines, Bob Dylan, Arctic Monkeys, The Smiths
    Favorite Book or Author: Catcher in the Rye, To Kill a Mockingbird, A Clockwork trái cam, màu da cam
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6)

thông tin trên tường của tôi

marinlini trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For your số phiếu bầu đã đăng hơn một năm qua
sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
link đã đăng hơn một năm qua
cool
StrongHero đã đưa ý kiến …
Are bạn a male hoặc female??
Anyway, nice meeting you. đã đăng hơn một năm qua