Katniss

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female
  • Republic of America, Panem
  • Favorite TV Show: PLL, OUAT, TW, Gotham, Flash, Arrow, AHS, RBS
    Favorite Movie: too many
    Favorite Musician: Little mix, One Direction
    Favorite Book or Author: THG, Legend, Divergent, The 5th Wave, TID, TMI, TMR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mockingjay2 đã đưa ý kiến về Nigahiga
can anyone do the handhsake song? im learning đã đăng hơn một năm qua
AikoTsuchiya đã bình luận…
I first must find a friend to perform with. hơn một năm qua
mockingjay2 đã đưa ý kiến về The Perks of Being a Wallflower
This movie was so good and sad and i loved it :] đã đăng hơn một năm qua
war40hamer đã đưa ý kiến …
Thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua