Coral Militere

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 24 years old
  • Winnipeg, Manitoba
  • Favorite TV Show: Sue Thomas F. B. Eye
    Favorite Musician: Nikki Yanofsky
    Favorite Book or Author: The mortal Instruments/ The Infernal Devices
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mitska32 đã đưa ý kiến về The Mob Doctor
I can't believe they're cancelling another hiển thị I like!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
TheCountess đã bình luận…
Sorry to say, I'm getting too used to that being done. :( ...I just hope they get to close the hiển thị with a satisfying ending, instead of leaving những người hâm mộ hanging. hơn một năm qua
mitska32 đã đưa ý kiến về The Mob Doctor
The premier was really good. I like this hiển thị and I hope is doesn't get cancelled. đã đăng hơn một năm qua
mitska32 đã đưa ý kiến về Hawaii Five-0 (2010)
I đã đưa ý kiến it once and i'll say it again. trauma. đã đăng hơn một năm qua
westside525 đã bình luận…
amazing episode..that's one way to kill off a character..just have him step into traffic hơn một năm qua
mitska32 đã bình luận…
Yeah. they really know what they're doing! hơn một năm qua
westside525 đã bình luận…
weak episode last night! hơn một năm qua
mitska32 đã bình luận…
kind of. my mom and friend and I were totally confused! hơn một năm qua