kim portillo

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 27 years old
  • Texas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13)

thông tin trên tường của tôi

misspansea đã đưa ý kiến …
Hi, everyone. If bạn remembered me from 2011-2012 era I just
want to say that thank bạn for being for there for me when I had to
deal with horrible things outside of fanpop.

Thank bạn for the memories I was a part of and I’ll miss bạn guys
so much. I haven’t been on this site because I’m a adult with two
chó who meant the world to me. I know y’all miss misspansea but
I’ve moved on from this site.

This is Kimberly signing off one final time.

Goodbye đã đăng cách đây 11 tháng
Bisexualnerd22 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your i các biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hiya!! đã đăng hơn một năm qua