kim portillo

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 25 years old
  • Texas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13)

thông tin trên tường của tôi

misspansea đã đưa ý kiến …
Hi everyone, I haven't been on fanpop for 10 years and counting and I wanted to tell bạn this that I am no longer the person I once was on fanpop. Sure I had fun with bạn guys and all the memories that I made but to me it's not the same. time gone bởi so fast now that I have a dog, I spend thêm time with my family and I have a friend who is a người hâm mộ of puzzles.

I hope bạn guys keep the legacy of fanpop alive because this is Kimberly signing off one final time on this website. đã đăng cách đây 10 tháng
Bisexualnerd22 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your i các biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hiya!! đã đăng hơn một năm qua