darby 🌻

thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: El Internado ♥ Stranger Things ♥ SNL ♥ The Get Down ♥ The Borgias ♥ Anne with an E ♥ Black Mirror ♥ Những người bạn
    Favorite Movie: Labyrinth ♔ The Skeleton Twins ♔ Titanic ♔ Stardust ♔ Scream ♔ Mamma Mia ♔ Pride & Prejudice (2005) ♔ Romeo & Juliet (1968)
    Favorite Musician: David Bowie ♠ Harry Styles ♠ Rihanna ♠ Lady Gaga ♠ Lana Del Rey ♠ Queen ♠ Ariana Grande
    Favorite Book or Author: Frankenstein ☆ Harry Potter ☆ To Kill a Mockingbird ☆ Pride and Prejudice ☆ Macbeth ☆ The Hunger Games ☆ ngôi vua, ngai vàng of Glass
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Hairixxs1 đã đưa ý kiến …
715 đã đăng hơn một năm qua
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
BelleRose829 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Because I luv u đã đăng hơn một năm qua