thành viên fanpop từ năm October 2014

  • Female
  • new york
  • Favorite TV Show: i have to much
    Favorite Movie: lots like witches of the east,wast,nouth,and south
    Favorite Musician: emminem,beyncay,and alesh keys
    Favorite Book or Author: have to much like kichten prinsses
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

heart
i tình yêu it i tình yêu it i tình yêu it!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cloudy
mimi5cool đã đưa ý kiến về yuri
hi new here đã đăng hơn một năm qua