My Wall

Next Previous
mikaaa đã đưa ý kiến về Những người bạn
Let's help Những người bạn win this contest, pleeeeeease!
link đã đăng hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Glee
Let's help Glee win this contest, pleeeeeease!
link đã đăng hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Avril Lavigne V.S. Ke$ha
Vote for one of them here! link đã đăng hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Adele
Please, let's help Adele beat Katy Perry!
link đã đăng hơn một năm qua
ColetteFallaFan đã bình luận…
Hiya!!!!! If you're a người hâm mộ of Adele then bạn will tình yêu Colette Falla!!! Check out the âm nhạc video for her debut release 'Underwater' (linkAlso check out her Facebook page and website!! (www.colettefalla.com) hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Madonna
Please, let's help Madonna!

link đã đăng hơn một năm qua
A-H-D đã bình luận…
voted for her =] hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Glee
Help Glee beat Những người bạn here:
link đã đăng hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Angelina Jolie
Please help Angelina beat Jennifer here:
link đã đăng hơn một năm qua
mikaaa đã đưa ý kiến về Jennifer Aniston
Please help Jennifer beat Angelina here:
link đã đăng hơn một năm qua