Jazzlyn Luciano

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • 26 years old
  • Vista, California
  • Favorite TV Show: NCIS
    Favorite Movie: hellraiser
    Favorite Book or Author: Secret Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

midnightsinger đã đưa ý kiến về Sean Murray
How can i meet Sean Murray??? đã đăng hơn một năm qua