thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 39 years old
  • Favorite Movie: Pride and Prejudice (2005)
    Favorite Book or Author: yêu thích book: Pride and Prejudice - yêu thích author: Michael Connelly
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AnaRoseCullen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
can bạn tham gia my new group :)
link đã đăng hơn một năm qua
Rodayna trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding me back đã đăng hơn một năm qua
Vicky-Vardhan trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
*Thanks a lot * <3
Glad to Meet yöu.! (*-*)
@)>- Have A Löts Of fun 2u -<(@ đã đăng hơn một năm qua