Eric czaja

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Male, 24 years old
  • Richmond , virginia
  • Favorite TV Show: afv
    Favorite Movie: the avengers
    Favorite Musician: maroon 5 brigit melender flo rida
    Favorite Book or Author: rick riordan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cinnominbubble đã đưa ý kiến …
Wow... Fanpop's really dead, isn't it... đã đăng hơn một năm qua
LGYCE trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, what's up? I thought I'd added bạn when bạn joined the RP, but I guess I remembered something wrong. But I've added bạn now. Btw awesome icon. :) đã đăng hơn một năm qua
mechdemigod đã đưa ý kiến về Total Drama Island
I need people to tham gia my " A LEGIT total drama island rp " remember, fifty các điểm thưởng to the season winner. đã đăng hơn một năm qua
DandC4evacute đã bình luận…
các điểm thưởng don't do sh*t. hơn một năm qua
mechdemigod đã bình luận…
i know but i mean, i had to offer something, and i dont wanna wire money hơn một năm qua
smartone123 đã bình luận…
how about a drawinf hơn một năm qua