thành viên fanpop từ năm September 2007

  • Female, 32 years old
  • Illinois
  • Favorite Musician: Arcade Fire, The Decemberists, Death Cab for Cutie
    Favorite Book or Author: Pride & Prejudice
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Volvic trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for adding me to your fanlist =) đã đăng hơn một năm qua
Office_001 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
i tình yêu bạn Office các câu hỏi đã đăng hơn một năm qua
kathiria82 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For your câu đố in The Office spot. ♥ đã đăng hơn một năm qua