Kate

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

IsaLuisa trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Welcome on Fanpop, I like your clubs! đã đăng hơn một năm qua
maureenepps đã đưa ý kiến về Jessie J
I really adore Jessie, she's AMAZINGLY talented, original and she's got guts and heart! Girl power. đã đăng hơn một năm qua
CareBear4243 đã bình luận…
Me too! She is very talented! :D hơn một năm qua
maureenepps đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
maureenepps đã đưa ý kiến …
xin chào guys! đã đăng hơn một năm qua