cambeatme-cam jojo

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 24 years old
  • crystal, United States of America
  • Favorite TV Show: MTV
    Favorite Movie: Twilight saga
    Favorite Musician: MattyB
    Favorite Book or Author: Found
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jaazyj41 đã đưa ý kiến …
matty i nhope u write back because i always wanted to talk to u đã đăng hơn một năm qua
heart
sholuk đã đưa ý kiến …
Mattyb I'm in tình yêu with bạn and when I watch your video I fall in tình yêu I wish bạn came to my school to at least surprise me and maybe with a rose and a peck on the cheek I'm 10 and live in el cajon and to school at dahesa elementary hope bạn think I'm weird but I'm in tình yêu with you❤💋 đã đăng hơn một năm qua
matty_b_lover1 đã bình luận…
If bạn can mattyb can bạn come to my school and suprise me with a at least a Kiss on the cheek I live on 13056 Ruth đường phố, street and school community academy hơn một năm qua
polarwagon15 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua