Maddie Fretz

thành viên fanpop từ năm November 2016

  • Female, 20 years old
  • Richmond, Virginia
  • Favorite TV Show: BE
    Favorite Movie: the Lorax and Bee Movie
    Favorite Musician: Beethoven Mozart and Bach
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

margaretfrtz đã đưa ý kiến về Lilo and Stitch Crossovers
Remember when Kim, TJ, Penny, and Jake went to Hawaii? đã đăng hơn một năm qua
margaretfrtz đã đưa ý kiến về Season 7 of ZOOM
It has been confirmed bởi Facebook that ZOOM will continue its tiếp theo season!! They'll start getting auditions and everything in 2017, and it will air in 2018. đã đăng hơn một năm qua