M J

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female, 32 years old
  • Poland
  • Favorite TV Show: GA, Private Practice, 90210, VD
    Favorite Musician: Christina Aguilera, sEx Pistols
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
jayrathbonegirl trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào MJ!!
i tham gia your spot and saw that amazing shia pic! i tình yêu it!!!
he is sooo sexy! đã đăng hơn một năm qua
aziny đã đưa ý kiến …
hi MJ,
I'd like to get your opinion on this
www.aziny.com/iNails.

Ciao đã đăng hơn một năm qua
ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy!! i was wondering if bạn would tham gia my club!! ill post the link at the end of this! bạn can add whatever bạn want and have fun. THANKS!!! link đã đăng hơn một năm qua