saloo smith

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 24 years old
  • london, Afghanistan
  • Favorite TV Show: Ben 10
    Favorite Movie: hotel for dog
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

man172 đã đưa ý kiến …
some person's are cool
there not bad
justin beaber
he is cool
fanpop
is
nice đã đăng hơn một năm qua
man172 đã đưa ý kiến về SUPER MARIO 2
Mario is cool
i like the games of Mario
he jump's in the games
he looks super
and if Mario fights with some one what will happen will he be dead hoặc the fighter
Mario games are nice
they are not bad
some people like Mario
Mario is the super guy
did he learn fighting with people
who noes đã đăng hơn một năm qua
man172 đã đưa ý kiến về Ben 10
hello ben 10
how are bạn đã đăng hơn một năm qua
natenation1 đã bình luận…
oookkkkk hơn một năm qua
ultimatrixgirl đã bình luận…
xin chào how to put thông tin các nhân bức ảnh hơn một năm qua