thành viên fanpop từ năm July 2017

  • Female, 24 years old
  • Gottam, Robintown
  • Favorite TV Show: one without an annoying main character
    Favorite Movie: everything
    Favorite Musician: everyone
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               
Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
sunnyfields trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ Fanpop! đã đăng hơn một năm qua
magicworld_88 đã bình luận…
Ooh thank bạn 😍 hơn một năm qua
pendragon73 đã bình luận…
Do bạn take requests for Disney snow white can bạn make my oc dating hơn một năm qua
pendragon73 đã bình luận…
Snow white's father the King hơn một năm qua
starkerr57 đã đưa ý kiến …
hi magicworld_88
i'm tori aka starkerr57! so i like your page i tình yêu disneyland in fact i'm going there for two days.
so will bạn be my friend forever please?
i'm just looking for some Những người bạn to send mesages too
please say yes.
bye đã đăng hơn một năm qua
magicworld_88 đã bình luận…
hi i m sorry saw your bình luận a bite late ! thank for liking my page i add bạn to my friend danh sách :) hơn một năm qua
starkerr57 đã bình luận…
hi i'm tori from omaha,ne living in sacramento,ca where are bạn from? what's your name? do bạn have a job hoặc retired? do bạn have any các bức ảnh of yourself? i will have các bức ảnh of me soon bye and happy holidays! hơn một năm qua
magicworld_88 đã bình luận…
i m french i study in law school:) hơn một năm qua
sunnyfields trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thank bạn for making such fun polls. :) đã đăng hơn một năm qua