Sherlock

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 27 years old
  • glasgow, United Kingdom
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: Horror, Comedy and Violece
    Favorite Musician: Bon Jovi
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

farhita đã đưa ý kiến …
which of Darren Shan series do bạn like more?!^,^ đã đăng hơn một năm qua
madforstuff đã bình luận…
The origanal. Can't beat the classics hơn một năm qua
dougman đã đưa ý kiến …
Do bạn actually like Lady GaGa? đã đăng hơn một năm qua
big smile
mira9mylene đã đưa ý kiến …
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty
thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten Những người bạn including me. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you....:) ♥ đã đăng hơn một năm qua