lucy king

thành viên fanpop từ năm October 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
trigniti trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for joining the club...................seraph of the end!! đã đăng hơn một năm qua
lucyking đã đưa ý kiến về Eminem
I like Eminem,he is a great man. đã đăng hơn một năm qua