lucia

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female, 29 years old
  • uruguay, Uruguay
  • Favorite TV Show: ANTM, the l word, the class, life, bones, the ellen degeneres show, Đội điều tra hiện trường las vegas, mad men, mad tv, life, chelsea lately...
    Favorite Movie: mean girls, cloverfield, imagine me and you, but im a cheerleader, boys don't cry
    Favorite Musician: pink,the cranberries, dolores o'riordan, alanis morissette,dead hoặc alive. LA ROUX!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

geocen đã đưa ý kiến …
★ ★ * Merry. • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•. ★ ★ Christmas. *.
°. ° ˛ ˚ ˛ * * _Π_____. ˚ *
˚ ˛ • ˛ • ˚ */______/~ \. ˚ ˚ ˛
˚ ˛ • ˛ • ˚ | 田田 | 门 | ˚ đã đăng hơn một năm qua
big smile
BerryBerst trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào I added bạn and sent bạn a message.. đã đăng hơn một năm qua
lucia82 đã đưa ý kiến về màu hồng, hồng
HAPPY BIRTHDAY P!NK ♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua