luba ^^

thành viên fanpop từ năm October 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Moonykon đã đưa ý kiến …
Horray! I am the newest người hâm mộ ever!!!! :D :D :D đã đăng hơn một năm qua
charlottechou8 đã đưa ý kiến …
wow hi! thanks for being my fan(?) i just remembered this website so I came back to check... I'm thinking about registering a new account but still, thanks a lot! đã đăng hơn một năm qua
heart
Sakura_Shaoran trao các điểm thưởng cho tôi về my images
luba chan still remember me? >.<
oh gosh I'm sorry very sorry :'(
I'm too busy for last năm and this year!! Oh gosh I MISS bạn SO MUCH LUBAAA đã đăng hơn một năm qua