Paul

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Las Vegas, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

luap139 đã đưa ý kiến về Rush
RUSH các bức ảnh in buổi hòa nhạc in Las Vegas
link đã đăng hơn một năm qua