Courtney Thomas

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 22 years old
  • garden city michigan, michigan
  • Favorite TV Show: Impractical Jokers, South Park, and Sonic X
    Favorite Movie: Friday,Juno, Edward Scissorhands, Labyrinth
    Favorite Musician: Marilyn Manson, Blood on the Dance Floor, and Slipknot
    Favorite Book or Author: The Outsiders and hoa for Algernon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

loisgwen đã đưa ý kiến về impractical jokers
I tình yêu this omg SOOOOO FUNNY đã đăng hơn một năm qua
smirk
loisgwen đã đưa ý kiến về The Legend of Zelda Characters
P.S. I don't like Zelda as much any more:):):):):):):):):) đã đăng hơn một năm qua
Fan_Girllol đã bình luận…
WHAT!?.....well...thats your opinion ^_^ hơn một năm qua
crying
loisgwen đã đưa ý kiến về The Legend of Zelda Characters
R.I.P. Teddy my little shih Tzu I will always tình yêu bạn 2005-2012... đã đăng hơn một năm qua