Lois Tomlinson

thành viên fanpop từ năm October 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
SaskaMaric trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Louis is my,love đã đăng hơn một năm qua
lois4 đã đưa ý kiến về One Direction
i remember when this club had only a few hundred những người hâm mộ back in 2010 :') đã đăng hơn một năm qua
smile
carlatomlinson trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Louis is mine so back off girls! :P đã đăng hơn một năm qua