thành viên fanpop từ năm September 2018

  • Female, 23 years old
  • slender woods
  • Favorite TV Show: Youtube
    Favorite Movie: anything with blood and gore
    Favorite Musician: Billie Eilish, meleane martinez, acdc, slipknot(there are thêm there are just to many)
    Favorite Book or Author: WHISPER, MERCY POINT
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Wolfpaw6 đã đưa ý kiến …
Sweet as Sugar* Hard as ice kill me once I’ll kill bạn twice đã đăng hơn một năm qua
lizzy_dizzy1 đã đưa ý kiến về tham gia chơi các vai ngẫu nhiên
xin chào i'm new here anyone want to rp with me? đã đăng hơn một năm qua
inksans005 đã bình luận…
i will hơn một năm qua