Elizabeth.

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 28 years old
  • Hurricane, United States of America
  • Favorite TV Show: House, Glee, Nip/Tuck, House, and thêm House.:)
    Favorite Movie: Ive got way too many favorites! But, I tình yêu the phim chiếu rạp Casino Royale and Moulin Rouge.
    Favorite Musician: Theory of a Dead Man, Iron and Wine, The White Stripes, Chris Brown, and Luke Bryan!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
vann trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Merry Christmas!! đã đăng hơn một năm qua
ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
heyy!! i was wondering if bạn wanted to tham gia my spot (link at bottom). bạn can add whatever bạn want to make it amazing!! thanks alot if bạn do :)
link đã đăng hơn một năm qua
lizzie22xo đã đưa ý kiến về House
I really don't get this whole tường thing... This isn't Facebook, it's Fanpop. đã đăng hơn một năm qua
chirteen13 đã bình luận…
Agreed. hơn một năm qua
MISAforever đã bình luận…
agreed too... hơn một năm qua
huddyislove đã bình luận…
*likes this* XD hơn một năm qua
babybell đã bình luận…
*likes the like*. hơn một năm qua