IHate LizzieMcguire

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • St.Upid LizzieMcguire, Hatersville
  • Favorite TV Show: everything but lizzie mcguire
    Favorite Movie: lizzie mcguire goes to hell
    Favorite Musician: john stamos
    Favorite Book or Author: 101 Ways to Kill Lizzie Mcguire
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

lizzardmcguire has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

lizzardmcguire đã đưa ý kiến về Wheel Of Fortune
Yay! I tình yêu spelling outside of school! *uses inhaler* đã đăng hơn một năm qua