Alisa Boock

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 39 years old
  • Dunedin, New Zealand
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

delena94 đã đưa ý kiến …
hey,add me ,i add u,your biểu tượng is so cool:) đã đăng hơn một năm qua
lost_Skater trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Aww! I adore your icon! ♥ đã đăng hơn một năm qua
lisegurl đã bình luận…
Thank you! ♥ hơn một năm qua