Jack Singer

thành viên fanpop từ năm May 2006

  • New York, NY
  • Favorite Movie: A Clockwork trái cam, màu da cam
    Favorite Musician: Death Cab for Cutie
    Favorite Book or Author: Lord of the Flies
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lady_Togo trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For being a The Cure's fan!!!!!!!!!!!!!!!!!!;) đã đăng hơn một năm qua