Yuu

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Male, 25 years old
  • bạn are invited to the feast of the unforgiven in the Underworld, Hell
  • Favorite TV Show: JJBA, FMAB, Chainsaw Man
    Favorite Book or Author: Madeline Miller, Homer
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ling15 đã đưa ý kiến …
it is I, the frenchiest of fries đã đăng cách đây 9 tháng
abbie_lelouch đã đưa ý kiến …
Hi, it's been 9 years. I don't think bạn still remember me but if bạn ever come across this message I hope bạn are doing well. 🥺 đã đăng hơn một năm qua
ling15 đã bình luận…
Ah, came here a little too late but I do remember you! Hope you're doing alright wherever bạn are. <3 cách đây 9 tháng
ling12 đã đưa ý kiến …
Tonight we feast!! đã đăng hơn một năm qua
ling15 đã bình luận…
Larvudo hơn một năm qua
ling12 đã bình luận…
We do not utter those disgusting words. hơn một năm qua
ling15 đã bình luận…
Gusaniento, then. hơn một năm qua
ling12 đã bình luận…
It's the same thing. hơn một năm qua