thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female
  • paris, France
  • Favorite TV Show: gossip girl, Grey's anatomy, Đội điều tra hiện trường : Las Vegas, smallville, criminal minds, private practie, fringe, glee, the vampire diaries, Bones
    Favorite Movie: the notebook, pride and prejudice, gladiator, titanic, màn trập island, inception
    Favorite Book or Author: Pride and prejudice, Jane Eyre, Wives and daughters, North and South; twlight, hunger games, rebecca
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
jasamfan23 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for commenting on my Gossip Girl's pick :) đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi plz tham gia my twilight cast and character spot here is the link = link. Plz add as much as u can :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
saramanusson đã đưa ý kiến …
loooooooove your icon! Nathan & Lydia are so adorable! ;-D <3 <3 đã đăng hơn một năm qua