thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 23 years old
  • townsvile, United Kingdom
  • Favorite TV Show: zacand cody power puff girls
    Favorite Movie: alvin and the chimpmunks and power puff girls rule
    Favorite Musician: lady gaga kesha slim sady jonas bros
    Favorite Book or Author: danny the champeion of the world
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GrossCookie đã đưa ý kiến …
Hi lilly! it's me kyle1wizard <u> đã đăng hơn một năm qua
Firgekugar đã đưa ý kiến …
Whos Bunny? đã đăng hơn một năm qua
GingerxMandark trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
final điểm thưởng thnx 4 helping me bởi making that pic of Ginger đã đăng hơn một năm qua