jesmine rosarios

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • 37 years old
  • nevda, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
lilly89110 đã đưa ý kiến về Bring Me The Horizon
xin chào please text meh! đã đăng hơn một năm qua
lilly89110 đã đưa ý kiến …
xin chào girly in the house đã đăng hơn một năm qua
lilly89110 đã đưa ý kiến …
OH đã đăng hơn một năm qua