Allaiyah Weyn

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 38 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

likalaruku đã đưa ý kiến về Kodocha
TRIVIA: anime goofs: Secil was misspelled bởi the fansubber; it's actually spelled Cecil, & it is exclusively a boy's name, & the name is very uncommon in the United States & thêm common in Europe. The female equivalent is Cecilia. đã đăng hơn một năm qua
weirdalfan2788 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hello. I am now very glad to meet a big and long-time fellow anime người hâm mộ just like me ^_^ đã đăng hơn một năm qua
DerpThatHerp trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Well.....Have a điểm thưởng :) đã đăng hơn một năm qua