Liissaaxx

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 25 years old
  • Melbourne, Australia
  • Favorite TV Show: Supernatural, Friends, How i met your mother, One cây Hill, Merlin and NCIS
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Rangers Apprentice, Jaz Parks novels, Jodie Picocult The Host, Vampie Academy series, basically any books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

snusnu13 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
OMG. I just realised you're a Ranger's Apprentice fan! Here's another điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
liissaaxx đã bình luận…
I tình yêu rangers apprentice!! haha thank bạn hơn một năm qua
WildCherryWolf đã đưa ý kiến …
Loved your story..... You're a good writer, and you're an Aussie too. đã đăng hơn một năm qua
snusnu13 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Loved your story. :D Please add me. đã đăng hơn một năm qua