Sophie

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 25 years old
  • Hogwarts , United Kingdom
  • Favorite TV Show: OTH!<3,VD Stelena rock my socks!!,gilmore girls,veronica mars,hollyoaks,ugly betty,glee,skins n loads mre :)
    Favorite Movie: inception(it blew my mind!) atonement <3 HARRY POTTER!
    Favorite Musician: atl,you me at six.FALL OUT BOY,all american rejects 3 days grace linkin prk n loads mre :)
    Favorite Book or Author: massive hunger games fan! :D harry potters,darren shaw ones the grapes of wrath,the last song <3 NOTEBOOK dear john
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tvdlover trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
My name is Fatemeh!:) đã đăng hơn một năm qua
tvdlover trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Your welcome, what is your name?:) đã đăng hơn một năm qua
tvdlover đã đưa ý kiến …
Hey, thanks for the add!:) đã đăng hơn một năm qua