shells- OMG<3Engaged<3

thành viên fanpop từ năm September 2007

  • Female, 39 years old
  • Louisville, Ky
  • Favorite TV Show: ONE cây HILL, Secret life of american teenager, Privileged, 90210, Ghost whisperer, Vampire Diaries, Supernatural, GG Prison Break,
    Favorite Movie: I like alot of phim chiếu rạp theres not just one kind of movie I like. I like everything from drama, to comedy to scary, active, chick flick everything,
    Favorite Musician: Rap, Hip-Hop, COUNTRY, Pop, R&B, Alternative
    Favorite Book or Author: The Harry Potter Books, Carly Phillips, the danh sách goes on.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MTahmisian đã đưa ý kiến …
Your club choices are awesome! đã đăng hơn một năm qua
Rodayna trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
will u tham gia 90210 boys spot
link đã đăng hơn một năm qua
faizul1971 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i'm giving his điểm thưởng 2 all the another Lọ lem story fans!
if u r a real another Lọ lem story fan,plz tham gia this spot which iz created 4 all the mary santiago fans:-
link đã đăng hơn một năm qua