adam shields

thành viên fanpop từ năm February 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

legend_hunter đã đưa ý kiến về megaman x anime
welcome new người hâm mộ of anime/megaman and i'm pleased to announce that i have found the complete whole anime movie of megaman x and it's up in the video section of the club...sadly this is the last megaman x anime movie so enjoy. đã đăng hơn một năm qua
legend_hunter đã đưa ý kiến về megaman x anime
2 people so far are liking this game that has been turned into an anime...join the club and hop in!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
HatsuneMiku- trao các điểm thưởng cho tôi về my links
I joined your Megaman x anime club. I have to say finally someone made a club for Megaman X about time. :) đã đăng hơn một năm qua