Laura

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 24 years old
  • England, United Kingdom
  • Favorite TV Show: It's Always Sunny in Philadelphia, Peep Show, Rick and Morty, Bojack Horseman
    Favorite Movie: The Lord of the Rings Trilogy, Kill Bill
    Favorite Musician: Frank Ocean, Michael Jackson, Kanye West, Thom Yorke. Others.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💛💛💙💙💛💛💙💙💛💛
💛💛💙💙💛💛💙💙💛💛
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💛❤️💛💛💛💛💛💛❤️💛
💛💛❤️💛💛💛💛❤️💛💛
💛💛💛❤️❤️❤️❤️💛💛💛
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 đã đăng hơn một năm qua
JosepineJackson đã bình luận…
Lots of positive vibes to bạn 💛 Wish bạn a lovely weekend 💚 hơn một năm qua
heart
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸 Have a beautiful day! 🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 đã đăng hơn một năm qua
heart
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
-(\(\
( =':')
(..(")(")✿ᕼᗩⅤё ᗩ ᕼᗩᖰᖰy Dᗩy đã đăng hơn một năm qua