tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lanahatesthis14 đã đưa ý kiến về prince michael jackson
Thank God LOL – Liên minh huyền thoại Paris got her twitter verified đã đăng hơn một năm qua
iluvPrinceMJ213 đã bình luận…
REALLY hơn một năm qua
iluvPrinceMJ213 đã bình luận…
YES! Thank god hơn một năm qua
jacksonfan4eva đã bình luận…
xin chào guys become a người hâm mộ of prince jacksons cousin jaafar jackson if your a người hâm mộ of jaafar too link hơn một năm qua
AlovesmJ đã đưa ý kiến …
xin chào lana! <3 i missed bạn too!! it's been so long..we haven't talked since like the summer. so how are you? :) đã đăng hơn một năm qua
lanahatesthis14 đã bình luận…
yes :( ange i missed u we havent talked since like July LOL – Liên minh huyền thoại .I am good thanks apart from school making me explode LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
AlovesmJ đã bình luận…
I really miss bạn too :( i only come on really on the weekends now..ugh school is horrible right? Chemistry is driving me insane >.< hơn một năm qua
toechana trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello đã đăng hơn một năm qua
lanahatesthis14 đã bình luận…
Hello :) hơn một năm qua