Lianna

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Female, 34 years old
  • Favorite Movie: Winnie the Pooh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
    Favorite Musician: Amélie-les-Crayons, Yannick Noah, Émilie Simon, Paris Combo, Blackmore's Night, màu hồng, hồng rượu martini, martini
    Favorite Book or Author: Winnie the Pooh, Suite française, Un long dimanche de fiançailles, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Seddy trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Happy Easter!!!! =D đã đăng hơn một năm qua
angiii7 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Valentine's ngày !♥ đã đăng hơn một năm qua
CathCuddy trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Valentines Day!!!

♥ XxX đã đăng hơn một năm qua