Jessica

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 28 years old
  • Blainville, Canada
  • Favorite Movie: Edward Scissorhands, A Hard Days Night & Help!
    Favorite Musician: The Beatles & Any Other Musicians from the 50/60's
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

beatlemania9 đã đưa ý kiến …
tình yêu the Beatles! đã đăng hơn một năm qua
heart
TheBeatlesGurl đã đưa ý kiến …
Shoot this Mũi tên xanh ▬▬▬► ♥ to all the people you care about. If bạn get 5 back, you're really loved! đã đăng hơn một năm qua
krissyjeshi đã đưa ý kiến …
I tình yêu The Beatles! đã đăng hơn một năm qua