kostis

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • 23 years old
  • Greece
  • Favorite TV Show: I want a Final fantaisie TV hiển thị but now my favourite is....Spongbob Squarepants!!!
    Favorite Movie: Saw franchische
    Favorite Musician: Eminem
    Favorite Book or Author: Kingdom Hearts manga Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
Starring trao các điểm thưởng cho tôi về my images
And now, one năm later bạn get another điểm thưởng for displaying the awesomeness that is Zack Fair. He's my yêu thích Final fantaisie character! đã đăng hơn một năm qua
kostis1999 đã bình luận…
xin chào he is my yêu thích too.Thanks for the prop! ;) hơn một năm qua
Starring đã bình luận…
Sure thing! hơn một năm qua
kostis1999 đã đưa ý kiến về video game
Tell me some emulators I should download.I have
1)VisualBoyAdvance
2)DeSmuME
3)Dolphin
4)PSX
5)PCSX2 đã đăng hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
Do bạn have EPSXE? hơn một năm qua