Kelsey Smith

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 22 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
☆ Thanks for the add ^_^ ☆
& Nice to meet bạn ^-^ đã đăng hơn một năm qua
kk1234567890 đã đưa ý kiến …
thanks for my các điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
rakesh07 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
thanks for the add
& how r u đã đăng hơn một năm qua
kk1234567890 đã bình luận…
good u hơn một năm qua