Walter Kovacs

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 22 years old
  • ???, ???
  • Favorite TV Show: SpongeBob, Regular hiển thị , PPG, Johnny Bravo, Cromartie Highscool, Nichijou, Samurai Jack, Gintama, KND
    Favorite Movie: Spider-Man, The SpongeBob Squarepants movie, Kirby fright to the finish, Coraline, Watchmen, Kamen Rider: The First
    Favorite Musician: Daft Punk, Toby Fox, My Chemical Romance, Slipknot
    Favorite Book or Author: MAD, A.Megaman, DW Megaman, Spider-Man, PPGD, Batman, Coraline, Watchmen, Franken Fran, Batman, My Hero Academia, Himitsu no Akuma-chan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kirbymaniac1 đã đưa ý kiến về Powerpuff girls
This is disappointing. I was hoping that there will be some massive hype. đã đăng hơn một năm qua
big smile
kirbymaniac1 đã đưa ý kiến về Gravity Falls
It's happening! đã đăng hơn một năm qua
kirbymaniac1 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Proof that I'm not dead. đã đăng hơn một năm qua