KiraLight22 (Chris) ✔ Verified fanpop Account

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Male, 32 years old
  • California
  • Favorite TV Show: Sổ tay tử thần
    Favorite Movie: sunset limited
    Favorite Book or Author: Count of Monte Cristo, Dante's Inferno
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
Emo_foxygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào How are you? đã đăng hơn một năm qua
AquaMarine6663 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello. :3 Wanna chat? đã đăng hơn một năm qua
stella2015 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Good friends
Are HARD to find,
HARDER to leave,
And IMPOSSIBLE to forget.

Good Những người bạn are like stars
bạn don't always see them
But bạn know they're always there.

Thank bạn for standing bởi my
đã đưa ý kiến when times get hard
thank bạn for making me laugh
when I didn't even want to smile

THANK bạn FOR BEING MY ONE OF AWESOME FRIEND <3
Thank bạn for becoming my best friend :D

FREE điểm thưởng FOR BEING ONE OF AWESOME FRIEND <33333 đã đăng hơn một năm qua