thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 23 years old
  • Konoha, Greece
  • Favorite TV Show: anime and K-Dramas
    Favorite Movie: All Naruto movies, Iris, Nineteen and 71: Into the Fire.
    Favorite Musician: K-Pop artist, SuG, Scorpions, Katy Perry, Beyonce, Justin Timberlake.
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
taylor-4-ever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I'm fine thanks đã đăng hơn một năm qua
cristinasak trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi ! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
cristinasak đã đưa ý kiến …
Are bạn from Greece ???????????? Because I am too . đã đăng hơn một năm qua