GAGA 101

thành viên fanpop từ năm December 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

x-Sophie-Jade-x trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for adding me :) đã đăng hơn một năm qua
TwilightSagaLdy trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thx for fanning me bac! đã đăng hơn một năm qua
milorox18 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I'm giving a điểm thưởng to all of my fans, thanks for being one! đã đăng hơn một năm qua